Oppgradert nyhetsatsning med nettavissamarbeid

Fra og med 16. juni forsvant også P4 og Radio Norge fra FM-nettet og over på DAB. Det innebærer at ØsterdalsRadioen (som ogås er på DAB), er ganske ensom igjen på FM-nettet i Nord-Østerdal.

Det ønsker ØsterdalsRadioens redaktør Bjørn-Martin Brandett å utnytte gjennom å oppgradere nyhetssatsningen i nøkkelkommunene Alvdal og Tynset via samarbeidet med nettavisene Alvdal midt i væla og Tynsetingen.

Dette redaksjonelle samarbeidet innebærer at Tynsetingen og Alvdal midt i vælas journalister skal, i tillegg til å levere tekst og bilder til de superlokale nettavisene, lage daglige radioinnslag som blir sendt på ØsterdalsRadioen.

Til gjengjeld blir nyheter fra både Alvdal midt i væla og Tynsetingen flashet på Østerdalsradioens nettsider, og gjennom annen radioprofilering.

– Dette er en vinn-vinn situasjon, som vi håper og tror begge parter kan dra nytte av, sier ansvarlig redaktør og daglig leder Ivar Thoresen i Alvdal midt i væla AS.