Radio Kongsvinger arrangerer radiobingo hver søndag kl. 21:00. Vi spiller hver søndag, hele året, også bevegelige helligdager når en slik dag faller på en søndag. Unntaket er julaften og nyttårsaften. Blokker får du kjøpt i Kongsvinger, Eidskog, Nord- og Sør-Odal, Åsnes, Grue og Nes og digitalt på radiobingo.no.

Radiobingo: 70 kr pr bingoblokk / 4 spill / 1-90 tall
Radiorøver’n: 30 kr pr ark / 1 spill / 1-45 tall

Telefon: 62 88 24 00

Hvem er vi:

– Tom Dahl, programleder og produsent
– Pål-Erik Berntsen,  telefonvakt

– Bjørn Martin Brandett, vikar programleder og produsent
– Inger Gråberget, vikar telefonvakt

Premiestige spill 1

1 rekke: 300 kroner
2 rekker: 600 kroner
3 rekker: 800 kroner

Premiestige spill 2

1 rekke: 300 kroner
2 rekker: 600 kroner
3 rekker: 1.100 kroner

Premiestige spill 3

1 rekke: 300 kroner
2 rekker: 600 kroner
3 rekker: 1.500 kroner

Premiestige spill 4

1 rekke: 300 kroner
2 rekker: 600 kroner
3 rekker: 4.000 kroner

RadioRøver'n

1 rekke: kr 500,-
2 rekker: kr 1.000,-
3 rekker: kr 2.500,-

Lykkepotten varierer fra uke til uke. Startbeløp er 10.000 kr og øker med 10.000 kr pr uke så lenge den ikke går ut. Maksbeløp er 100.000 kr. Lykkepotten gjelder på spill 4. På spill 1, 2 og 3 gjelder Lykkeliten som alltid er 10.000 kroner. Det kan kun spilles ut én Lykkepott pr. spilleomgang (Lykkeliten eller Lykkepott).

Premier blir utbetalt etter vi har mottatt og kontrollert bingoblokka.

Skriv ett telefonnummer vi kan treffe deg på. Erfaringen vår tilsier at ikke alle står oppført i telefonkatalogen, som gjør det vanskeligere for oss å få kontakt hvis det er noe vi er usikre på. Vi plikter å følge Bingoforskriften. Gevinster blir ikke utbetalt hvis noe er uklart/usikkert, og vi ikke får kontakt med vinneren.

Regler og vilkår for Radiobingo:

Reglene og summene kan bli endret. Sist oppdatert: 9. november 2020.

Forskrift om Bingo (side åpnes i nytt vindu)

Kun Radio Kongsvingers bingoblokker kan benyttes og gjelder kun for den uken som er påført. Bingoblokkene kjøpes hos våre forhandlere og på www.radiobingo.no (Radiorøver’n kan ikke kjøpes på nett). Ubrukte hefter kan ikke benyttes i andre spilleomganger enn påtrykte uke og år.

Radiobingo er et pengespill. Aldersgrense er 18 år.

Ett bingohefte har fire spill. Spillet kalles 90-talls bingo, hvor det trekkes tall mellom 1 og 90 i hvert av de fire spillene. Hvert spill har gevinst for en rekke, to rekker og tre rekker innen samme felt.

Etter ferdigspilt bingohefte, fire spill med 90 tall, spilles «Radiorøver’n». Dette spillet kalles 45-talls bingo, hvor det trekkes tall mellom 1 og 45. Forøvrig gjelder de samme reglene i alle bingospillene.

Du kan velge å spille bare Radiobingo, bare Radiorøver’n eller begge spillene. Du kan velge å kjøpe ett eller flere spill av hver.

Vi benytter dataprogrammet Winbingo til trekning av bingotall og lykketall.

Ved BINGO ring umiddelbart 62 88 24 00

– Bingospillet stanses og innmeldt bingo kontrolleres.
– Demp volumet på radioen din (evt også andre støykilder i bakgrunnen) slik at vi tydelig hører hva du sier. Erfaringen tilsier at også enkelte mobiltelefoner ikke gir lyd gjennom vårt sentralbord slik at vi ikke kan høre innringer.
-Vennligst ha tilgjengelig en reserveløsning for kontakt med oss.
– Da du ringer må du opplyse det siste tallet du merket av, som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten/feltet på arket hvor du fikk bingo.

Den som får bingo på færrest trukne tall i en rekke vinner gevinsten.

Dersom flere har bingo på samme tall i samme rekke deles gevinsten likt.
Vi informerer om dette før vi går videre til neste rekke/spill, eller så snart det er mulig hvis bingo blir ringt inn og godkjent i løpet av bingoprogrammet (før progammet erklæres avsluttet).

Bingo må være ringt inn/meldt inn og kontrollert / godkjent av oss mens sendingen pågår og før vi erklærer spillet for avsluttet.

Vinnere presenteres i slutten av programmet.

Lykkeliten og Lykkepott (Jackpot)

Lykkeliten er en tilleggspremie som står fast på kr 10.000,- og gjelder ved bingo på lykketallet på samtlige rekker i Spill 1, Spill 2 og Spill 3. Denne kommer i tillegg til ordinær premie.

Lykkepott (Jackpot) er en tilleggpremie som bygges videre hver uke den ikke går ut. Lykkepott gjelder på samtlige rekker i Spill 4 og kun her.
Startsum er 10.000,- kr. Den øker med 10.000,- kr hver uke til den blir 100.000,- kr, under forutsetning av at ingen vinner Lykkepotten i mellomtiden.
100.000,- kr er høyeste tillatte beløp for Lykkepotten. Når Lykkepotten går ut/vinnes, blir lykkepotten på 10.000,- kr påfølgende uke (startsum).

Kun én pott (Lykkeliten/Lykkepott) kan spilles ut pr. spilleomgang.

For å vinne Lykkepotten eller Lykkeliten må du ha bingo på «Lykketallet«.
Vi trekker ett Lykketall i begynnelsen av hver program, før spillet begynner. Dette tallet er gjeldende i samtlige rekker i alle fire spill tilhørende bingoheftet (ikke Radiorøver’n).
Hvis flere får godkjent bingo på Lykketallet, deles premien likt mellom vinnerne.

Gevinst

Sjekk kontoutskriften at mottatt beløp stemmer med vunnet beløp. Hvis ikke, ta kontakt med oss. Gevinst utbetales i løpet av 2 uker etter bingoblokka er mottatt og kontrollert av oss. Ferieavvikling og andre omstendigheter kan føre til lengre utbetalingstid. Dette blir normalt opplyst i bingoprogrammet så langt vi har kjennskap til det.

For å gjøre krav på premien må forsiden og arket/siden du fikk bingo på sendes til oss, med tydelig påført navn og kontonr. Husk nok porto, ellers vil manglende porto bli trukket fra gevinsten. Alternativt kan dette leveres til oss i Engensgate 1, Stasjonssiden, Kongsvinger. Det er også tillatt å ta høyoppløst foto eller helst scanne inn (PDF-format) og sende dette til vår e-post: bingo@radiokongsvinger.no.

Vi benytter ikke kontanter, kun bankoverføring. Vunnet beløp holdes reservert i 3 måneder etter endt spill. Gevinster som ikke blir hentet innen fristens utløp, kan ikke kreves i ettertid.

Radiosignal – mottakerforhold

Radio Kongsvinger er ikke erstatningspliktige for kjøpte Radiobingo-hefter/Radiorøver’n-ark dersom signalet faller ut eller blir forstyrret underveis i sendingen.
Vi sender på flere platformer (FM, DAB+ og Internett). Vi anbefaler som minimum å ha en batteriradio (FM og/eller DAB+) eller smartmobil med mulighet for nettradio, datamaskin tilkoblet internett eller en ekstra FM/DAB+ mottaker tilgjengelig – for sikkerhets skyld.

Sjekk alltid i god tid før programstart at du hører oss.

GDPR

Vi oppbevarer personopplysningene navn, sted og kontonummer med tilhørende gevinst i henhold til kravene i GDPR-forordningen. Vinnerens navn og kontonummer lagres i vår nettbank hos Grue Sparebank i forbindelse med utbetaling av gevinster.Innsendte/innleverte bingoblokker i papirformat makuleres etter kontroll og utbetaling av gevinst. Bingoblokker sendt elektronisk på e-post blir slettet etter kontroll og utbetaling av gevinst.

Vunnet i radiobingo?

Fyll ut framsiden på Bingoblokka / Radiorøver’n (skriv TYDELIG) og send den sammen med siden du vant på til oss, eller kom innom. Vi har ikke fast kontortid, men kom gjerne på besøk til oss i Engens gate 1. Vi har postkasse i gangen hvis ingen er tilstede.

Besøksadresse:
Radio Kongsvinger
Engens gate 1
Kongsvinger

– Kontoret er tilgjengelig for rullestol

Postadresse:
Radio Kongsvinger
Postboks 530
2203 Kongsvinger

Dersom du foretrekker det, kan du ta foto av forsiden og den siden du fikk bingo på og sende til oss på e-post: bingo@radiokongsvinger.no. Husk at den minste teksten må også være lesbar på bildet. Benytt helst en scanner og lagre i pdf-format og send dette til oss.

Vi anbefaler følgende gratis-apper til mobil/nettbrett for et godt resultat:
Adobe Scan https://acrobat.adobe.com/no/no/mobile/scanner-app.html
Microsoft Office Lens (iPhone/AppStore og Android/GooglePlay)

Utsalgssteder

Kongsvinger:

• Joker Brandval (Man-Lør) stengt søndag
• Kiwi Roverud (Man-Lør) stengt søndag
• Joker Kongsvinger, Vennersberg (Man-Søn)
• Shell Vinger (Man-Søn)
• Mix Rasta Storkiosk (Man-Søn)
• Circle K Arkoveien (Man-Søn)
• Mix-Kiosken Kongssenteret (Man-Lør) stengt søndag
• ESSO Brugata (Man-Søn)
• Kiwi Gjemselund (Man-Søn)
• Coop Extra Langeland (Man-Lør) stengt søndag
• Radio Kongsvinger, Engens gate 1

Eidskog:
• Repseth Auto (Esso) – Skotterud (Man-Søn)
• Kiwi Magnor – Magnor (Man-Lør) stengt søndag
• Vestmarka Auto (Esso) – Vestmarka (Man-Søn)

Nord-Odal:
• SPAR Mo-Senteret – Gardvik (Man-Lør) stengt søndag
• Esso Sandberg – Sagstua (Man-Søn)
• KIWI Sand – Sagstua (Man-Lør) stengt søndag

Sør-Odal:
• Circle K Skarnes (Man-Søn)
• Slobrua Gjestegård, Skarnes (Man-Søn)
• BeauSy – Skarnes (Man-Lør) stengt søndag
• KIWI – Skarnes (Man-Lør) stengt søndag

Åsnes:
• Circle K – Flisa (Man-Søn)

Grue:
• Esso – Kirkenær (Man-Søn)

Nes:
• Extra Vormsund (Amfi Eurosenteret) – Vormsund (Man-Søn)
• Teknobingo – Årnes (Man-Søn)
• Aasen Cafè as (Esso Express) – Herbergåsen (Man-Søn)
…og digitalt på radiobingo.no

ANSVARLIG REDAKTØR:

Pål-Erik Berntsen

Kontaktinformasjon

POSTADRESSE:
Radio Kongsvinger,
Markensvn 1, 2212 Kongsvinger
ÅPNINGSTIDER:
Mandag – fredag 05.00 – 18.00

SEND OSS TIPS

SENTRALBORD:
SMS/MMS:
2030, kodeord «STUDIO» (3 kr)
E-POST:

Facebook