Kulturdepartementet fjerner kravet om at bingobonger kjøpt på nett må skrives ut før de kan benyttes i spillet. Endringene gjelder fra 1.1.2020.

Hittil har det vært et krav om at bingobonger kjøpt på nett må skrives ut før de kan benyttes til spill på radio- og TV-bingo. Kravet har blitt kritisert for å være unødvendig tungvint og for å innebære en forskjellsbehandling av radiobingoaktørene sammenlignet med bingoentreprenørene.

Endringene innebærer også at det innføres ansvarlighetstiltak som hittil bare har vært gjeldende for entreprenørbingo, men som nå også vil gjelde for bingo i lokalradio og lokalfjernsyn. Disse tiltakene er:

  • Krav om at spillere til enhver tid skal kunne stenge seg ute fra spillet
  • Krav om at trekningsresultatet i hovedspillet skal leses opp to ganger
  • Krav om at spilleren kun kan ha én spillkonto hos den enkelte aktør
  • Krav til sikker identifisering av spillere

– Formålet med disse endringene er å gjøre reglene mer brukervennlige, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.